سرزمین قهوه، سامبا و فوتبال،

سرزمین آفتاب و ساحل و جنگل های استوایی،

پنجمین کشور بزرگ دنیا،

ششمین اقتصاد جهان،

یکی از بزرگترین دموکراسیهای جهان،

"پرتغالیزبان رایج این کشور،

"مسیحی کاتولیکمذهب عموم مردم،

شعار ملی برزیل که بر روی پرچم این کشور نیز نقش بسته است:

Ordem e Progresso: یعنی نظم و پیشرفت،

پایتختش "برزیلیا"ست،

واحد پولش "رئال"،

قهوه‌ اش معروف است!

امید به زندگی۶۶ سال مردان و ۷۷ سال زنان!

مجسمه‌ مسیح نماد "ریودو ژانیرواست،

کارناوالهایش بی نظیر است!

جنگلهای آمازون!

تب فوتبال و سمبل آن هم "پله"!

صفحه2 از2
شما اینجا هستید: خانه درباره ما