محمدرضا هادی‌زاده

محمدرضا هادی‌زاده    
 

مدیر سایت؛ استاد محقق در دانشگاه ایالتی سائوپائولو

بدون شک تحقق اهداف سایت ایرانیان برزیل در راستای نزدیکی هرچه بیشتر دو کشور ایران و برزیل تنها با یاری، همراهی و همدلی همه ایرانیان مقیم برزیل و همه عزیزانی که تجربه زندگی در این سرزمین پهناور را داشتهاند میسر خواهد بود، لذا دست یاری به سوی همه ایرانیان صاحب نظر در مسائل برزیل دراز نموده و آرزومندیم که با ارائه ی مطالب ارزنده و نیز انتقادات سازنده ما را در این راه یاری نمایید.

شما اینجا هستید: خانه درباره ما محمدرضا هادی‌زاده